Sunday, September 18, 2005

P I L G R I M S P L A Z A voor zoekers en sprokkelaars die alles, maar dan ook álles over de achtergronden van pelgrimages naar Santiago de Compostela willen weten

Pelgrimeren is van alle tijden en iedereen © voor zoekers en sprokkelaars © http://pilgrimsplaza.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-inhoud-content.blogspot.com © http://pilgrimsplaza-pelgrimspad.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-nieuwsbrief4.blogspot.com/ © http://kustpelgrimspad.blogspot.com/ © http://pelgrimspad-market-garden.blogspot.com/ © pelgrimspad Overijssel © de route http://pelgrimspad-overijssel.blogspot.com/ © de verhalen http://pelgrimspad-zwolle-oldenzaal.blogspot.com/ © 1e traject http://pilgrimsplaza-zwolle-ommen.blogspot.com/ © 2e traject http://pelgrimspad-ommen-hellendoorn.blogspot.com/ © 3e traject http://pelgrimspad-hellendoorn-holten.blogspot.com/ © 6e traject http://pelgrimspad-oldenzaal-denekamp-oldenzaal.blogspot.com/ © The Way of Saint James © http://pilgrimsplaza-king-index.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-king-1.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-king3.blogspot.com/ © diversen © http://pilgrimsplaza-ramiro-1.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-peterspruijt.blogspot.com/ © http://seculierpelgrimsgenootschap.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-fotos.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-boeken.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-gedichten.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-sites.blogspot.com/ © http://pilgrimsplaza-ruimteplaces.blogspot.com/ ©24© 3-12-7

Een voetstap die geen echo achterlaat; zo denk ik over het leven. - Jan Wolkers

Groot Nieuws: 'King' is in de VS herdrukt als pocketbook en ook de eerste druk uit 1920 (foto) is via internet nog te koop! Zelfs is het nu integraal op internet te lezen. Mijn eerste druk deed er nog geen week over.

Themanummer Santiago de Compostela in VA-Magazine Vruchtbare Aarde Zomereditie 2-2007 (http://www.vruchtbareaarde.nl)

In aanvulling op dit prachtige themanummer over Santiago de Compostela en in reactie op de boeken­pagina daarin, attenderen wij hun en onze lezers er op dat het beste, mooiste en diepstgaande boek terzake The Way of Saint James van Georgiana Goddard King uit 1920 nu op vier manieren verkrijgbaar (bibliotheken niet meegeteld) is. Ook zijn er al vele besprekingen.

A. Integraal te lezen via de pc op internet: http://www.openlibrary.org/details/wayofsaintjames01kinguoft band 1, http://www.openlibrary.org/details/wayofsaintjames02kinguoft band 2, http://www.openlibrary.org/details/wayofsaintjames03kinguoft band 3.

Ter verduidelijking: De eerste druk omvat 4 boeken (Books) in 3 banden (Volumes). Zie de toelichting en de titels van de in totaal 37 hoofdstukken op http://pilgrimsplaza-king-index.blogspot.com.

B. Originele eerste druk uit 1920: http://www3.addall.com zoek op The Way of Saint James (momenteel 2 hits via http://www.amazon.com). Mijn vrijwel gave eerste druk deed er onlangs per luchtpost nog geen week over.

C. Herdrukken: http://www3.addall.com/New zoek op The Way of Saint James (vele uitgaven; let op het ISBN-nummer; dit geeft meestal aan dat het om een herdruk gaat; de eerste druk had dat niet!)

D. Diversen waaronder print-on-demand: http://www.amazon.com http://www.booksamillion.com http://www.bamm.com http://www.pricefarmer.com.

E. Besprekingen: Op mijn verzoek hebben al een dik dozijn bevriende pelgrims een bespreking van diverse aspecten van dit klassieke meesterwerk geschreven. Deze zijn eerst verschenen in het ANWB-Wandelforum (http://www.anwb.nl alleen voor leden; zoek in dit Forum op Compostela, Santiago, Jacobus, King, Venus, vrouw op reis) en later ook op mijn eigen website http://www.pelgrimspaden.nl; zie daarachter met name: http://pilgrimsplaza.blogspot.com http://pilgrimsplaza-king-1.blogspot.com http://pilgrimsplaza-ramiro-1.blogspot.com* http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com http://pilgrimsplaza-king-index.blogspot.com http://pilgrimsplaza-peterspruijt.blogspot.com.

* Deze 10 stripboeken over Santiago cum annexis zijn in pelgrimskringen niet of nauwelijks bekend. De beroemde kunstenaar William Vance tekende onder meer de kathedraal van Santiago zoals die er in de middeleeuwen uitzag.

De lezer is van harte uitgenodigd om aan deze besprekingen een vervolg te geven. Einddoel daarvan is een handzame dundruk van dit standaardwerk in het Nederlands, waarmee de pelgrim onderweg de talloze kerk-, kunst-, archi­tectuur- en plaats­beschrijvingen in Frankrijk en Spanje ter plekke kan nalezen. Dat is een bijzondere belevenis! NB: wie King pas na terugkeer leest zal de tocht opnieuw willen maken!

Wat is de inhoud (content) van het P i l g r i m s p l a z a ?
http://pilgrimsplaza.blogspot.com
Startpagina waarin Geert Bakker zich als oud-ANWB-medewerker en nu Bondspelgrim-in-ruste presenteert. Na een dozijn jaren beroepsmatige ontwikkeling van het zuidelijke deel van het Nederlandse Pelgrimspad LAW 7-II tussen 's-Hertogenbosch en Visé (B) als eerste themapad, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB te 's-Gravenhage (www.anwb.nl > Forum > Wandelen) en de Stichting Wandelplatform-LAW te Amersfoort (www.wandelnet.nl), zijn nu onder eigen vlag en dus geheel privé ofwel als Bondspelgrim-in-ruste vier nieuwe spirituele pelgrimspaden in de maak. De oorkonde (links) met bijbehorend draaginsigne kreeg Geert kort voor zijn afscheid als erkenning voor zijn werk aan bovengenoemd Pelgrimspad en voor de ontwikkeling van de spirituele aspecten van het wandelen in het bijzonder. Deze (22e) Europese Onderscheiding voor Wandelaars droeg hij op aan zijn grote voorbeeld mevrouw Marijke Schoone (www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article1781255.ece), die deze jaren eerder als een der eersten ook kreeg voor haar vroege bijdragen aan de stimulering van het pelgrimeren naar Santiago de Compostela, en die in hem die passie aanwakkerde. De dankbetuiging (rechts) is van de huidige afdeling Toeractief, de opvolger van de afdeling Tochten die hem in 1970/1974 het vak leerde, en waarvoor hij in latere jaren nog aan menige wandelroute meewerkte totdat dat fysiek helaas niet meer ging.

Vier nieuwe virtuele, spirituele pelgrimspaden


reconstructie voormalige Bondswandelweg Zwolle-Oldenzaal (1916) tot pelgrimspad Overijssel
Deze reconstructie heeft als einddoel (nu nog achter de horizon!) de herdruk van de oude ANWB-wandelgids uit 1916 in 2016. De eerste verkenning van het eerste paar vrijwilligers van Zwolle tot Ommen laten een zeer fraaie, na bijna 90 jaar nog vrijwel ongeschonden wandeling zien. Vrijwilligers voor het vervolgtraject naar Hellendoorn en over de bijna-rondwandeling vanuit Oldenzaal zijn begonnen.
De nieuwe route wordt een niet-gemarkeerd maar beschreven, virtueel en spiritueel wandelpad. Geheel los van dit inititief bleek RTV-Oost dit voorjaar met dezelfde oude route uit de ANWB-wandelgids (het blauwe boekje) uit 1916 bezig te zijn. Deze coïncidentie was zuiver toeval! Alle tussen 6-6- en 8-8-5 uitgezonden reportages zijn op uw eigen pc (via Internet Explorer!) nog te volgen via http://rtvoost.nl > Uitzending Gemist? > TV-archief > Voet voor Voet. Zie http://pelgrimspad-zwolle-oldenzaal.blogspot.com en
http://pelgrimspad-overijssel.blogspot.com.


pelgrimspad Rondje Den Bosch-Nijmegen - Zie http://www.vanhuystee.nl/compostela.html van Marcel van Huystee.

pelgrimspad (R) Market-Garden - Zie http://pelgrimspad-market-garden.blogspot.com.

Kustpelgrimspad - Zie http://kustpelgrimspad.blogspot.com.

Bespreking van het mooiste en diepstgaande boek over Santiago de Compostela door Georgiana Goddard King : The Way of Saint James

In The Way of Saint James (Chicago 1920) zoekt en sprokkelt de beroemde Amerikaanse kunsthistorica Georgiana Goddard King op professionele wijze de mooiste verhalen ook uit de diepste lagen onder het verhaal van Santiago bijeen. Gastauteurs leveren hun bijdragen aan de bespreking van dit driedelige (ruim 1700 kleine pagina's tellende) fascinerende meesterwerk. Geert Bakker noemt haar de moeder van al zijn pelgrims vanwege haar pionierswerk en de onweerstaanbare schrijftrant in dit standaardwerk. Dat was nog eens pelgrimeren avant-la-lettre toen er nog geen pelgrimspaden waren! De al op het ANWB-Wandelplatform (www.anwb.nl > Forum > Wandelen) gepubliceerde artikelen worden een voor een overgeheveld. Meer bijdragen zijn van harte welkom! Het boek is te zien of te leen in de Koninlijke of in de Openbare Bibliotheek te 's-Gravenhage.

Groot Nieuws!

‘King’ is nu on line te lezen op www.questia.com (niet gratis). Ik heb Volume 1 gevonden en het bewuste citaat staat in de Notes van Volume 3 op pagina 488. Van wie dat derde deel gevonden heeft, hoor ik het graag. Tik in het zoekvenster van Questia slechts ‘Georgiana Goddard’, zodat alle andere zoektermen niet geel oplichten en het leesbeeld verstoren. Zegt het voort!

http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com
Het eerste uit het ANWB-Wandelplatform overgehevelde artikel van Gerhard Eshuis over de pelgrimstrap naar de kathedraal van Le-Puy-en-Velay. Zijn overige bijdragen en die van zijn voorgangers volgen.

Platform voor zoekers en sprokkelaars http://seculierpelgrimsgenootschap.blogspot.com
Pilgrimsplaza wil een platform zijn voor gelijkgestemde zoekers en sprokkelaars naar de mooiste verhalen uit de meest uiteenlopende bronnen. Doel is het doorgeven van die mooiste verhalen aan de (post-) moderne pelgrim van vandaag. Een concreet voorstel aan gelijkgestemden is om deel te nemen aan een forum voor een seculier pelgrimsgenootschap.

Aardigheidje!
Als aardigheidje en om historische en emotionele redenen is een oud, groot, houten ANWB- informatiepaneel (dat vele jaren geduldig in de gang van ondergetekendes huis -foto links- heeft staan wachten) van de voorloper van het Pelgrimspad na een kwart eeuw naar zijn oude plek aan de Poort van Europa voor pelgrims en andere langeafstandswandelaars teruggekeerd. Dankzij de zeer vriendelijke medewerking van alle betrokkenen, op de foto rechts de familie Van Zutphen die nu in het vroegere grenskantoor woont en drie Mentoren van het ANWB- Ledenhulpkorps, is het vergezeld van een nieuw monumentbordje (met subsidie van het ANWB Fonds - foto links) dat verklaart hoe 't allemaal zo's gekomen. Op de foto (rechts) het nieuwe grote bord in buurdorp Mesch waar het Pelgrimspad nu doorheen voert.


Inhoud alle P i l g r i m s p l a z a pagina's:

http://pilgrimsplaza-inhoud-content.blogspot.com :

Vier nieuwe spirituele pelgrimspaden:

Reconstructie voormalige Bondswandelweg # 3 Zwolle-Oldenzaal/Ruurlo (1916)

http://rtvoost.nl/ > Bondswandelweg # 3 > Voet voor Voet op RTV-Oost

http://www.vanhuystee.nl/compostela.html : Pelgrimspad (r) Rondje Den Bosch-Nijmegen
Pelgrimspad (r) Market-Garden

Bespreking van het mooiste en diepstgaande boek over Santiago de Compostela
http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com
:
Platform voor zoekers en sprokkelaars
Aardigheidje!

http://pilgrimsplaza-traplepuy.blogspot.com :
De pelgrimstrap naar de kathedraal van Le-Puy-en-Velay

http://pilgrimsplaza.blogspot.com :
Geert Bakker blijft ook als vutter zijn pelgrims van dienst
Vier nieuwe spirituele pelgrimspaden
Bespreking van het mooiste boek over Santiago de Compostela
Lijst van 15 besprekingen van diverse auteurs
Wie volgt? Wat volgt?
Bondswandelweg # 3 van Zwolle naar Oldenzaal 'Voet voor voet' op TV-Oost

http://pilgrimsplaza-ramiro-1.blogspot.com :
William Vance maakte 10 stripboeken rond de reconquista van Spanje en Santiago de Compostela en hij tekende de kathedraal in zijn authentieke middeleeuwse vorm met stompe romaanse torens.

http://kustpelgrimspad.blogspot.com : (volgt)

http://pilgrimsplaza-king-index.blogspot.com : (volgt)

http://pilgrimsplaza-gedichten.blogspot.com : (volgt)

http://pilgrimsplaza-peterspruijt.blogspot.com : (volgt)

http://seculierpelgrimsgenootschap.blogspot.com : (volgt)

Zie voor alle Pilgrimsplaza links : http://pilgrimsplaza.blogspot.com

U komt snel op Pilgrimsplaza via : www.pelgrimspaden.nl.

Reactie-adressen staan in Comment 1.Alle © rechten voorbehouden.